Vaarregels

Dit jaar zijn onderstaande bepalingen van toepassing met betrekking tot de vaarregels. Afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de wedstrijd kan besloten worden de baan anders in te delen. Indien dit het geval is, zullen afwijkende verkeersregels bekend gemaakt worden op deze pagina.


Boord-aan-boordwedstrijden

De Willem-Alexanderbaan beschikt over 8 wedstrijdbanen. Boord-aan-boordwedstrijden worden gestart in de banen 2 t/m 7.

Bekijk de baankaart boord-aan-boordwedstrijden voor een volledig overzicht.

 

Time-trials

Time-trials worden gestart in baan 8, met baan 7 als uitwijkbaan. Baan 9 is verboden terrein.

Bekijk de baankaart time-trials voor een volledig overzicht.

 

Overige bepalingen

  • Trainen: Het is op beide wedstrijddagen niet toegestaan te trainen op de baan.
  • Oproeien: Oproeien dient te geschieden in de oproeibaan, deze bevindt zich aan de zuidzijde van het terrein (zie baankaarten).
  • Warmroeien: Warmroeien is toegestaan tussen de 250 en 1000 meter in de oproeibaan (zie baankaarten)
  • Uitroeien: Uitroeien is mogelijk tussen de 1000m en 2000m in de oproeibaan (zie baankaarten).
  • Overtredingen: Overtreden van de verkeersregels kan bestraft worden.
  • Weersomstandigheden: Als de weeromstandigheden dat vereisen kunnen de wedstrijden in de banen 3 t/m 8 of 1 t/m 6 worden gestart. Op dat moment zullen afwijkende verkeersregels bekend gemaakt worden op de baan.