Programma

Let op: Enkele velden zijn gewijzigd ten opzichte van de uitgeschreven velden die gepubliceerd zijn in het evenementennummer. Bekijk het nieuws voor meer informatie.
Uitgeschreven nummers
De uitgeschreven nummers zijn hier te vinden. Voor niet NK nummers zijn de vermelde bloknummers het blok van de finale van het betreffende nummer. Voor NK-nummers is dit het eerste roeimoment, de time-trial.

Blokkenschema
Een blokkenschema is hier te bekijken. De volgorde van nummers in ieder blok staat nog niet vast, dit is later (na het sluiten van de inschrijvingen) te vinden in het tijdschema.