Bepalingen

Naast de algemene bepalingen zijn de bepalingen voor Nationale Kampioenschappen,  het Reglement voor Roeiwedstrijden en het huishoudelijk reglement van de K.N.R.B op deze wedstrijd van toepassing. Daarnaast beschrijft het fairnessprotocol hoe de organisatie van de Hollandia Roeiwedstrijden de veiligheid en eerlijkheid tijdens deze wedstrijd bevordert.

 

Aansprakelijkheid & privacy

 • De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade van bezoekers, deelnemers of exposanten aan de wedstrijden aan lijf of goed geleden.
 • Bij aankomst op het wedstrijdterrein accepteert de bezoeker of deelnemer dat hij of zij mogelijk gefilmd of gefotografeerd wordt. KZ&RV Hollandia werkt samen met TIME TEAM Regatta Systems en de Proteus Live Video Commissie om o.a. de livestream via onze website, Youtube en ‘Hollandia Roeiwedstrijden / NK Klein’ sociale mediakanalen te ontsluiten.

 

Wedstrijdbepalingen

 1. Boord-aan-boordwedstrijd over 2000 m op een 6-ploegenbaan. Voor alle NK-nummers zal er een timetrial over 1900 meter zijn op zaterdag.
 2. Wedstrijdleiding: dhr. R. van Groesen, dhr S.B. van den Oetelaar en mej. W.M. van Oostveen, e-mail: wedstrijdleiding_roeien@kzrvhollandia.nl, tel: zie evenementennummer. Tijdens de wedstrijd geschiedt de communicatie via het wedstrijdsecretariaat naast de finishtoren of via e-mail.
  Hoofd van de Jury: dhr C.H. Arendzen.
  Veiligheidscoördinator: dhr. T. Christen, e-mail: terrein_roeien@kzrvhollandia.nl
 3. Inschrijving geschiedt op basis van uitnodiging. De selectie hiervoor is gemaakt door de afdeling talentontwikkeling van de KNRB. Inschrijven kan tot dinsdag 13 april 17:00. Voor meer infomatie, zie de pagina voor inschrijvingen.
 4. Inschrijfgelden:
  NK Skiff €49,00
  NK Twee €60,00

  Betalen vóór vrijdag 16 april 2021 12:00 uur op NL97INGB0000074613 t.n.v. K.Z.&R.V. Hollandia te Alphen a/d Rijn o.v.v. Inschrijfgelden Hollandia Roeiwedstrijden 2021.

 5. Loting: woensdag 14 april 20:00 uur bij de wedstrijdleider.
 6. Indicatie aanvangstijden: 9:30 uur op zaterdag en 10:00 op zondag. Deelnemers worden geacht op tijd aanwezig te zijn.
 7. Wedstrijdnummers: nummers vinden doorgang bij 4 inschrijvingen of meer.
 8. Voor alle NK deelnemers is er op zaterdag een timetrial over 1900 meter. Het NK zal verroeid worden over maximaal 4 rondes, zie hiervoor de promotieschema’s.
 9. Er zullen A t/m H-finales zijn voor NK-velden. A t/m D-finales zullen worden verroeid op zondag. De overige finales zullen worden verroeid op zaterdag.
 10. NK Elite en SB nummers worden apart uitgeschreven, maar samen verroeid. Voor zowel Elite als SB is een NK titel te verdienen mits voor beide velden het minimaal aantal inschrijvingen is bereikt. Voor SB wordt alleen een blik uitgereikt aan de nummer één.
 11. NK-nummers kunnen worden ingedeeld of geplaatst door het bestuur van de KNRB conform artikel 38 van het Reglement voor Roeiwedstrijden.

 

Time-trials

 • Deelnemers aan de time-trial hebben verplicht een rug- en boegnummer nodig.
 • De nummerset (rugnummer en boegnummer) is af te halen bij het secretariaat tegen betaling van 5 euro borg (gepast betalen).
 • Rugnummers moeten gedurende de time-trial en terugroeien duidelijk zichtbaar op de rug van de (boeg)roei(st)er bevestigd zijn. Het boegnummer moet zichtbaar zijn zolang de boot voor, tijdens en na de timetrial op het water is.
 • De time-trial wordt gestart in één enkele baan met een startverschil van 25 seconden.

 

Veiligheid

 • Het is op beide wedstrijddagen niet toegestaan om te trainen op de baan.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd met botenwagens het terrein op of af te rijden.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd over het botenterrein te fietsen.

 

Wedstrijdbepalingen ten aanzien van Covid-19

 1. Conform de dispensatie gegeven op RvR art 41.1 hoeven niet alle lichte roeiers en roeisters gewogen te worden voor een race.
  1. Selectie voor een steekproef zal plaatsvinden op basis van loting.
  2. Weegloting wordt uiterlijk 2 uur voor de officiele starttijd van het veld openbaar gemaakt. Deze zal online worden gepubliceerd.
 2. Conform een dispenstatie gegeven op RvR art 76.3 en 78.1 is de termijn voor het indienen van een protest of bezwaar ingekort waar nodig.
  1. Protesten over gebeurtenissen tijdens de Time-Trial kunnen deelnemers tot uiterlijk 15 minuten na de laatste finish van het betreffende veld indienen.
  2. Bezwaren ten aanzien van de protesten genoemd in punt 2.1. kunnen uiterlijk tot 15 minuten na afhandeling van het protest bekend gemaakt worden bij het Hoofd van de Jury.
  3. Na alle overige rondes kunnen deelnemers tot uiterlijk 1 uur na de laatste finish van het betreffende veld protest of bezwaar indienen.

Alle maatregelen ten aanzien van Covid-19 zijn hier te vinden.