Bepalingen

Naast de algemene bepalingen zijn de bepalingen voor Nationale Kampioenschappen, de beschrijving van het nieuwe wedstrijdprogramma, het Reglement voor Roeiwedstrijden en het huishoudelijk reglement van de K.N.R.B op deze wedstrijd van toepassing. Daarnaast beschrijft het fairnessprotocol hoe de organisatie van de Hollandia Roeiwedstrijden de veiligheid en eerlijkheid tijdens deze wedstrijd bevordert.

Aansprakelijkheid & privacy

 • De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade van bezoekers, deelnemers of exposanten aan de wedstrijden aan lijf of goed geleden.
 • Bij aankomst op het wedstrijdterrein accepteert de bezoeker of deelnemer dat hij of zij mogelijk gefilmd of gefotografeerd wordt. KZ&RV Hollandia werkt samen met TIME TEAM Regatta Systems en de Proteus Live Video Commissie om o.a. de livestream via onze website, Youtube en ‘Hollandia Roeiwedstrijden/ AEGON NK Klein’ social media-kanalen te ontsluiten.

Wedstrijdbepalingen

 1. Boord-aan-boordwedstrijd over 2000 m op een 6-ploegenbaan. Voor NK nummers zal er een timetrial over 1900 meter zijn op vrijdagavond.
 2. Wedstrijdleiding: dhr. R. van Groesen, mej I. M. Theeuwen en dhr. G. van Geest, e-mail: wedstrijdleiding_roeien@kzrvhollandia.nl, tel: zie evenementennummer. Email wordt tot vrijdag 19 april 12:00 uur gelezen. Daarna geschiedt de communicatie via het wedstrijdsecretariaat in de finishtoren.
  Hoofd van de Jury: dhr R.M. Nabuurs
  Veiligheidscoördinator: dhr. T. Christen, e-mail: terrein_roeien@kzrvhollandia.nl
 3. Inschrijving: tot dinsdag 16 april 19:00 uur via het KNRB-inschrijfprogramma.
 4. Inschrijfgelden:
  NK Juniorenskiff NK Jun. 1x €38,00 NK Seniorenskiff NK Sen. 1x €46,50
  NK Juniorentwee NK Jun. 2x €46,00 NK Seniorentwee NK Sen. 2 €56,00
  Seniorenskiff Sen. 1x €26,50
  Juniorentwee Jun. 2x €27,50 Seniorentwee Sen. 2 €34,00
  Juniorenvier Jun. 4 €33,50 Seniorenvier Sen. 4 €41,00
  Juniorenacht Jun. 8+ €41,50 Seniorenacht Sen. 8+ €51,00

  Betalen vóór vrijdag 19 april 2019 12:00 uur op NL97INGB0000074613 t.n.v. K.Z.&R.V. Hollandia te Alphen a/d Rijn o.v.v. Inschrijfgelden Hollandia Roeiwedstrijden 2018 of contant betalen op de wedstrijddag bij de penningmeester op het secretariaat.

 5. Loting: woensdag 17 april 20:00 uur bij de wedstrijdleider.
 6. Indicatie aanvangstijden: 17:00 op vrijdag, 08:00 uur op zaterdag en zondag. Deelnemers worden geacht op tijd aanwezig te zijn op vrijdagavond.
 7. Wedstrijdnummers: zowel NK-nummers als overige nummers vinden doorgang bij 4 inschrijvingen of meer.
 8. Voor alle NK deelnemers is er op vrijdagavond een timetrial over 1900 meter. Het NK zal verroeid worden over maximaal 4 rondes, zie hiervoor de promotieschema’s. De finales van de NK-velden zijn op zondag.
 9. Er zullen A-, B- en C-finales zijn voor NK-velden. Voor Development- en Eerstejaarsvelden zullen alleen B-finales verroeid worden indien hier ruimte voor is in het tijdschema. Voor alle overige nummers zullen er alleen A-finales zijn.
 10. NK Elite en SB nummers worden apart uitgeschreven, maar samen verroeid. Voor zowel Elite als SB is een NK titel te verdienen mits voor beide velden het minimaal aantal inschrijvingen is bereikt. Voor SB wordt alleen een blik uitgereikt aan de nummer één.
 11. NK-nummers kunnen worden ingedeeld of geplaatst door het bestuur van de KNRB conform artikel 38 van het Reglement voor Roeiwedstrijden.
 12. Hollandia hoofdnummers: SA8+ en DDev4-. Voor wissel- en verenigingsprijzen zie website van de KZ&RV Hollandia.

Time-trials

 • Deelnemers aan de time-trial hebben verplicht een rug- en boegnummer nodig.
 • De nummerset (rugnummer en boegnummer) is af te halen in de finishtoren tegen betaling van 5 euro borg (gepast betalen).
 • Rugnummers moeten gedurende de time-trial en terugroeien duidelijk zichtbaar op de rug van de (boeg)roei(st)er bevestigd zijn. Het boegnummer moet zichtbaar zijn zolang de boot voor, tijdens en na de timetrial op het water is.
 • De time-trial wordt gestart in één enkele baan met een startverschil van 25 seconden.

Tijdschema en drukte

 • Indien door een hoog aantal inschrijvingen er teveel druk op het tijdschema komt te liggen, kan de wedstrijdleiding na sluiting inschrijvingen besluiten om maatregelen nemen zoals het samenvoegen van velden, verplaatsen van races, schrappen van hogere finales of velden of varen in heats.

Veiligheid

 • Op vrijdag moeten trainende ploegen om 16:30 van het water zijn.
 • Na de timetrials mag op vrijdagavond mag niet getraind worden.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd met botenwagens het terrein af te rijden.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd over het botenterrein en het toeschouwersterrein te fietsen.