Coronamaatregelen

Maatregelen ten aanzien van Covid-19

 1. Bezoekers zijn niet welkom op en rond het wedstrijdterrein en de roeibaan.
 2. Alle aanwezigen (deelnemers, coaches, verenigingsvertegenwoordigers, vrijwilligers, dienstverleners, jury en organisatie) zijn zowel zaterdag als zondag verplicht zich te laten testen met een sneltest voor entree van het terrein. Zie hieronder voor meer informatie over de sneltest.
 3. Op het terrein worden de geldende maatregelen zoals voorgeschreven door het RIVM in acht genomen.
 4. In de gebouwen en buiten wanneer de 1.5m afstand niet gegarandeerd kan worden is het dragen van een mondkapje verplicht. Zie de gebouwkaart voor de looproutes.
 5. Er is geen catering beschikbaar voor deelnemers.
 6. Kleedkamers kunnen niet worden gebruikt.
 7. Meefietsen is alleen toegestaan aan de wedstrijdterreinzijde (ten oosten) van de wedstrijdbaan. Dit terrein is enkel toegangelijk met een toegangsbewijs. Er is geen fietsverhuur aanwezig.
 8. Tijdens een wedstrijd ploegen aanroepen/aanmoedigen vanaf de kant is niet toegestaan. Megafoons of andere hulpmiddelen die de stem versterken zijn ook niet toegestaan (zie het Reglement voor Roeiwedstrijden artikel 42.8).
 9. Prijsuitreikingen zullen in alternatieve vorm worden gehouden. Er zal daarbij in geen geval worden gezongen.
 10. De organisatie is niet aansprakelijk voor het missen van het NK door een positieve testuitslag.

 

Sneltest

Algemeen

 • Het afnemen van de sneltest en afwachten van het resultaat neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Aanwezigen krijgen van tevoren een tijdslot toegekend waarin hun test wordt afgenomen. Zie de terreinkaart voor de aankomstroute.
 • Alleen met een negatieve test mag het terrein betreden worden.
 • Bij een positieve testuitslag moet de positief geteste direct naar huis.
 • Wanneer meerdere personen in één auto samen reizen en één of meerdere inzittenden positief testen, krijgen alle inzittenden geen toegang tot het terrein.
 • Eerder afgenomen PCR-, snel- of zelftesten bieden geen vrijstelling voor de sneltest die bij de entree van het terrein worden afgenomen.
 • Voor deelnemers, coaches en verenigingsvertegenwoordigers zijn er kosten per test. Deze kosten kunnen niet direct worden afgerekend, maar zullen via de deelnemende verenigingen worden verrekend.

 

Recentelijk positief getest

Tot 8 weken nadat je positief bent getest op COVID-19, kan een test (vals) positief uitslaan. Het is daarom belangrijk dat je kunt bewijzen dat je niet langer besmettelijk bent.

Deelnemers en coaches die tussen 20 februari en 8 april positief getest zijn kunnen in overleg met de bondsarts een verklaring hiervoor laten opstellen. Zij zijn verplicht deze verklaring voorafgaande aan de wedstrijd te regelen en kunnen alleen toegang krijgen tot de teststraat wanneer zij deze verklaring tonen bij de testcoördinator. Zij kunnen vervolgens uitsluitend na overleg met de testcoördinator toegang tot het terrein krijgen.

Let op: Indien iemand na 8 april positief is getest op COVID-19 is hij of zij het gehele weekend niet welkom.

 

Recentelijk gevaccineerd

Bent u recentelijk gevaccineerd? Ook dan moet u door de teststraat en krijgt u alleen toegang tot het terrein met een negatieve testuitslag. Bij een positieve testuitslag moet u direct naar huis.

 

Wedstrijdbepalingen ten aanzien van Covid-19

 1. Conform de dispensatie gegeven op RvR art 41.1 hoeven niet alle lichte roeiers en roeisters gewogen te worden voor een race. Roeiers worden steekproefsgewijs gewogen.
  1. Selectie voor een steekproef zal plaatsvinden op basis van loting.
  2. De weegloting wordt uiterlijk 2 uur voor de officiele starttijd van het veld openbaar gemaakt. Deze zal online worden gepubliceerd.
 2. Conform de dispenstatie gegeven op RvR art 76.3 en 78.1 is de termijn voor het indienen van een protest of bezwaar ingekort waar nodig.
  1. Protesten over gebeurtenissen tijdens de Time-Trial kunnen deelnemers tot uiterlijk 15 minuten na de laatste finish van het betreffende veld indienen.
  2. Bezwaren ten aanzien van de protesten genoemd in punt 2.1. kunnen uiterlijk tot 15 minuten na afhandeling van het protest bekend gemaakt worden bij het Hoofd van de Jury.
  3. Na alle overige rondes kunnen deelnemers tot uiterlijk 1 uur na de laatste finish van het betreffende veld protest of bezwaar indienen.